Dây chuyền công nghệ

Hình ảnh phòng thí nghiệm
23/11/2016 09:15
Hình ảnh phòng thí nghiệm Công ty CP Mía đường Sông Lam
Hình ảnh Máy phát điện khép kín
31/05/2013 00:00
Hình ảnh Nhà máy chế biến
31/05/2013 00:00
Hình ảnh Xử lý nguyên liệu vào
31/05/2013 00:00

Vùng nguyên Liệu

Vùng nguyên liệu mía Anh Sơn
19/12/2014 00:00
Hằng năm, Công ty đã nâng dần giá mua mía lên một cách hợp lý, nhằm khuyến khích người nông dân trồng thêm cây mía, Vụ ép 2004 - 2005 giá mía là 350.000 đ/tấn, đến vụ ép 2011-2012 công ty đã nâng giá mía lên 950.000 đ/tấn. Giá mía của bà con nông dân được Công ty thống nhất từ đầu đến cuối vụ, có những vùng Công ty tổ chức trả tiền trực tiếp đến từng hộ. Do đó, các hộ trồng mía rất phấn khởi và diện tích trồng mới nay đã tăng lên.
Trồng mía làm giàu - Chuyện không khó !
19/12/2014 00:00
Bán mía trực tiếp: Có lợi đôi bề
19/12/2014 00:00
Các biện pháp để hạ giá thành cho cây mía
08/08/2014 00:00
Hỗ trợ 02383.877.173