Hotline:

02383.877.173

Hỗ trợ:

02383.877.173

Thành tích đạt được

Văn PhongCập nhật 00:00 ngày 18/01/2017

Thành tích đạt được
  • Bên cạnh việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao công tác sản xuất, chế biến, ban lãnh đạo nhà máy rất quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên trong nhà máy.
Điện thoại:
02383 877 173
Mr Phong:
0965 203 808
Hỗ trợ 02383.877.173