Hotline:

02383.877.173

Hỗ trợ:

02383.877.173

Hội thảo đầu bờ tại xã Hùng Sơn

Quản trịCập nhật 07:15 ngày 01/10/2020

Hội thảo đầu bờ tại xã Hùng Sơn
  • Ngày 26/9/2020, UBND xã Bồng Khê, huyện Con Cuông cùng các ban ngành, đoàn thể và các Bí thư, Trưởng bản đã phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sông Lam tổ chức buổi đi tham quan, hội thảo đầu bờ nhằm học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác trồng cây nguyên liệu mía và chè tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.
  • Ngày 26/9/2020, UBND xã Bồng Khê, huyện Con Cuông cùng các ban ngành, đoàn thể và các Bí thư, Trưởng bản đã phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sông Lam tổ chức buổi đi tham quan, hội thảo đầu bờ nhằm học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác trồng cây nguyên liệu mía và chè tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.
    Tại buổi hội thảo,Lãnh đạo xã Hùng Sơn đã phổ biến và chia sẽ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật canh tác nhằm giúp người dân nâng cao năng suất và hiệu quả cây trồng. Hi vọng với sự chia sẽ tận tình và cởi mở của lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn sẽ giúp người dân tại xã Bồng Khê phát huy thế mạnh sẵn có nhằm nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế địa phương.

    Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:Hỗ trợ 02383.877.173