Hotline:

02383.877.173

Hỗ trợ:

02383.877.173

Ngành mía đường Nghệ An cùng nông dân vượt khó

Văn PhongCập nhật 00:00 ngày 19/12/2014

Ngành mía đường Nghệ An cùng nông dân vượt khó
 • Hàng chục năm qua, cây mía đã trở thành cây xóa đói, giảm nghèo và làm giàu của nhiều hộ nông dân ở các huyện trung du miền núi tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, hiện nay do giá đường giảm, lượng đường tồn kho lớn khiến ngành mía đường nói chung, cũng như ngành mía đường Nghệ An nói riêng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Ðiều này cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh (SXKD) của các công ty (CT) mía đường và thu nhập của người nông dân.

 • Ổn định vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng cây mía

  Nghệ An là một trong những trung tâm mía đường của cả nước và là tỉnh có ba CT mía đường đang hoạt động. Diện tích trồng mía nguyên liệu toàn tỉnh hàng ngànha, với hơn 30 nghìn hộ trồng mía, tạo việc làm cho hơn 45 nghìn lao động. Cây mía đã và đang khẳng định là cây trồng xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hàng vạn hộ nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, làm thay đổi bộ mặt nông thôn các huyện trung du miền núi tỉnh Nghệ An. Chính vì vậy, việc bảo đảm ổn định vùng nguyên liệu mía cho các nhà máy hoạt động là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định tới tương lai phát triển của ngành công nghiệp mía đường ở Nghệ An.

  Trong bối cảnh nhiều nhà máy đường trong nước phải ngừng hoạt động do lượng đường tồn kho lớn, giá mía thu mua giảm sâu khiến người nông dân lao đao bỏ ruộng mía thì ngành mía đường Nghệ An lại kiên định mục tiêu cùng nông dân vượt khó, tiếp tục giữ ổn định vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng cây mía.

  Chính vì vậy, các CT mía đường ở Nghệ An đang tiếp tục duy trì, điều chỉnh, bổ sung hệ thống cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu một cách linh hoạt, nhạy bén với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao đời sống xã hội cho người trồng mía. Ðồng thời, phối kết hợp với các ban, ngành chức năng thực hiện các giải pháp đồng bộ về giống, kỹ thuật thâm canh, đầu tư cơ sở hạ tầng và áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đầu tư thêm các công trình giao thông thủy lợi, tưới tiêu... cho vùng nguyên liệu. Trước hết, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng mía trên một đơn vị diện tích, giảm chi phí lao động để dù giá mía giảm, nhưng người nông dân vẫn được lợi hơn các loại cây trồng khác. Có như vậy, việc xây dựng vùng nguyên liệu mới có sự ổn định và bền vững.

  Cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh


  Ðối với vùng mía Nghệ An thì việc ổn định vùng mía nguyên liệu được thực hiện với giải pháp cơ bản là triển khai xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các doanh nghiệp nông thôn cấp xã, huyện để tạo thành những hạt nhân trong quy hoạch và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Cùng với đó, trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, CTCP mía đường Sông Lam luôn có sự gắn kết với người nông dân, hỗ trợ, chia sẻ cùng nhau tìm hướng vượt khó. Hiện nay, vùng nguyên liệu của CTCP mía đường Sông Lam trải rộng ở nhiều huyệntrong tỉnh với hàng ngànhộ tham gia. Nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho nhà máy, đồng thời giúp người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình, CTCP mía đường Sông Lam đang tiến hành cơ cấu lại sản xuất, đặc biệt là bước đầu đã xây dựng được các cánh đồng mẫu lớn. Do được đầu tư đồng bộ từ giống, khoa học kỹ thuật, nước tưới đến cơ giới hóa trong sản xuất nên ngay trong năm đầu thực hiện theo mô hình này, năng suất mía tăng 25% so với canh tác trên diện tích nhỏ lẻ.

  Nhân rộng mô hình liên kết công - nông nghiệp

  Ðể phát triển ổn định diện tích vùng mía nguyên liệu cũng như tăng năng suất sản lượng thì CTCP mía đường Sông Lam đã lập đề án và triển khai hợp tác với một số địa phương trong vùng mía đường Sông Lam thực hiện mô hình liên kết công - nông nghiệp; xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Theo đó, điều kiện thành lập CTCP nông - công nghiệp, dịch vụ thương mại là các xã phải có diện tích đất từ 100 ha trở lên, nông dân tự nguyện tham gia vì lợi ích trước mắt và lâu dài, địa phương thống nhất chủ trương, kiên trì lãnh đạo và có đội ngũ cán bộ nhiệt tình trách nhiệm.

  Như vậy, với sự hoạt động hiệu quả của mô hình liên kết công - nông nghiệp đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Với phương thức "lấy đất ruộng đắp bờ" và nâng cao thu nhập cho người nông dân chính là một trong những giải pháp quan trọng để giữ ổn định vùng nguyên liệu một cách bền vững. Khi người nông dân trở thành chủ thể trong sản xuất, chi phí công lao động giảm, đất đai sử dụng có hiệu quả, thu nhập cao sẽ là điều kiện quan trọng để người nông dân yên tâm gắn bó với cây mía. Từ những hiệu quả bước đầu của các mô hình liên kết công - nông nghiệp tại vùng nguyên liệu mía Sông Lam sẽ được nhân rộng ra vùng mía phía Bắc và Tây Nam của tỉnh. Ðây là mục tiêu để quyền lợi của người trồng mía được bảo đảm và gắn kết hơn với cây mía và vùng nguyên liệu. Có như vậy, sự phát triển của ngành công nghiệp mía đường ở Nghệ An mới bền vững.

Hỗ trợ 02383.877.173